ЗАБРАНА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Влада Републике Србије донела је  Уредбу о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања, у вези са заштитом од ширења заразних болести, којом се уводи забрана обављања међумесног превоза путника аутобусима на територији Републике Србије.

Новом уредбом се такође на територији наше земље забрањује обављање међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за превоз путника, као и међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз путника.

Забрана се не односи на превоз за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове саобраћаја.

Апелујемо на све грађане да у условима ванредног стања покажу одговорност и солидарност и остану код својих кућа и тако допринесу смањењу ширења заразне болести COVID-19, наводи се у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.