ЗАКАЗАНА ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине Смедеревска Паланка заказана  је за 1. новембар. Одборници локланог парламента одлучиваће о предлогу Одлуке  о престанку коришћења непокретности Јавног предузећа „Паланка“ и преузимању наведених права од стране Општине Смедеревска Паланка, као и од предлогу Одлуке о покретању ликвидације над Јавним предузећем „Паланка“ у Смедеревској Паланци. Поред осталог, на дванаестој седници скупштине разматраће се предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине, предлог Извештаја  о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период јануар – септембар 2019. године, предлог програма уређивања грађевинског земљишта, изградње  и одржавања комуналне инфраструктуре у општини, предлог измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину као и извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018/19 годину. Одборници Скупштине општине Смедеревска Паланка разматраће извештај ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације над Спортском организацијом Грдаски фудбалски клуб „Јасеница 1911“ у ликвидацији као и  предлог одлуке о окончању поступка ликвидације над Спортском организацијом  Градски  фудбалски клуб „Јасеница 1911“  у ликвидацији.  Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2019. годину, доношење сагласности на измене ценовника ЈКП „Општинска гробља Смедеревска Паланка“ о коришћењу јавних паркиралишта, доношење решења о разрешењу в.д. директора Центра за социјални рад  и именовању в.д. директора,   доношење решења о разрешењу в.д. директора Апотеке „Здравље“ и именовању в.д. директора,  још су неке од тачака дневног реда дванаесте седнице Скупштине општине Смедеревска Паланка заказане за 1. новембар у 10 часова.