Заказана 2. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка

12.12.2017. године- Председник Привременог органа општине Смедеревска
Паланка, Никола Вучен, заказао је другу по реду седницу Привременог органа
за среду, 13. децембар, у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка
са почетком у 12 часова. На дневном реду биће укупно 22. тачке за разматрање
и евентуално усвајање, а најважнија се односи на Ребаланс буџета Општине за
2017. годину.

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Ребаланаса буџета општине Смедеревска Паланка за 2017. годину
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке бр 400-260/2017- 02/2 од 07. јуна 2017.
године
3. Доношење одлуке о одређивању чланова Привременог органа који ће
депоновањем потписа бити овлашћени за потписивање налога за исплату
породиљских права, примања из области борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата и пренос средстава Предшколској установи
“Чика Јова Змај” за припремни предшколски програм
4. Доношење Закључка о заузећу јавне површине у ул. Првог Српског устанка
ради постављања тезги за продају Новогодишњих и Божићних поклона у
периоду од 15.12.2017. до 07.01.2018. године
5. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Водовод” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
6. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
7. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Општинска гробља” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
8. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка” из буџета општине Смедеревска Паланка
за 2017. годину
9. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка развој” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
10. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ГФК “Јасеница 1911” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
11. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Предшколске установе “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
12. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Општинске туристичке организације Смедеревска Паланка за2017. годину
13. Доношење Решења о давању сагласности на измене Годишњег програма
пословања Архива "Верослава Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
14. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма пословања Установе Културни центар у Смедеревско Паланци за
2017. годину
15. Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма рада
Библиотеке “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2017. годину
16. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2017. годину
17. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Дома здравља у Смедеревској Паланци за 207. годину
18. Доношење Решења о престанку функције в.д директора ЈКП “Пијаце,
зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора ЈКП
“Пиујаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци
19. Доношење Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора
ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци (представника
Оснивача) и именовању председника и члана Надзорног одбора (представника
Оснивача)
20. Разматрање захтева Спасић Латинке из Смедеревске Паланке за
финансијску помоћ због штете нанете пожаром
21. Разматрање захтева Пауновић Миливоја и Јелене за финансијску помоћ за
лечење детета
22. Разматрање захтева Ђокић Сање из Смедеревске Паланке за финансијску
помоћ за куповину лаптопа за дете са посебним потребама