Заказана 2. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка

12.12.2017. године- Председник Привременог органа општине Смедеревска
Паланка, Никола Вучен, заказао је другу по реду седницу Привременог органа
за среду, 13. децембар, у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка
са почетком у 12 часова. На дневном реду биће укупно 22. тачке за разматрање
и евентуално усвајање, а најважнија се односи на Ребаланс буџета Општине за
2017. годину.

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Ребаланаса буџета општине Смедеревска Паланка за 2017. годину
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке бр 400-260/2017- 02/2 од 07. јуна 2017.
године
3. Доношење одлуке о одређивању чланова Привременог органа који ће
депоновањем потписа бити овлашћени за потписивање налога за исплату
породиљских права, примања из области борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата и пренос средстава Предшколској установи
“Чика Јова Змај” за припремни предшколски програм
4. Доношење Закључка о заузећу јавне површине у ул. Првог Српског устанка
ради постављања тезги за продају Новогодишњих и Божићних поклона у
периоду од 15.12.2017. до 07.01.2018. године
5. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Водовод” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
6. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
7. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Општинска гробља” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
8. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка” из буџета општине Смедеревска Паланка
за 2017. годину
9. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка развој” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
10. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ГФК “Јасеница 1911” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
11. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Предшколске установе “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
12. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Општинске туристичке организације Смедеревска Паланка за2017. годину
13. Доношење Решења о давању сагласности на измене Годишњег програма
пословања Архива "Верослава Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
14. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма пословања Установе Културни центар у Смедеревско Паланци за
2017. годину
15. Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма рада
Библиотеке “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2017. годину
16. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2017. годину
17. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Дома здравља у Смедеревској Паланци за 207. годину
18. Доношење Решења о престанку функције в.д директора ЈКП “Пијаце,
зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора ЈКП
“Пиујаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци
19. Доношење Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора
ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци (представника
Оснивача) и именовању председника и члана Надзорног одбора (представника
Оснивача)
20. Разматрање захтева Спасић Латинке из Смедеревске Паланке за
финансијску помоћ због штете нанете пожаром
21. Разматрање захтева Пауновић Миливоја и Јелене за финансијску помоћ за
лечење детета
22. Разматрање захтева Ђокић Сање из Смедеревске Паланке за финансијску
помоћ за куповину лаптопа за дете са посебним потребама

Posted in Aktuelno, Galerija, pocetna.