ИНСТРУКЦИЈЕ О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА

Народна банка Србије издала је  инструкције о начину привремене исплате пензија за лица старија од 65 година која због вируса корона не могу да излазе на улице, а којима исплата пензија почиње у среду.

Банке су дужне, наводи се, да омогуће пензионерима пружањем платне услуге исплату готовог новца с платног рачуна на један до следећих начина. Исплатом пензија у просторијама банке овлашеном лицу на основу једнократног пуномоћја којим се ово лице овлашћује за подизање пензија, или исплатом пензија  на кућну адресу корисника у сарадњи с Јавним предузећем Пошта Србије.

Пензионер се може изјаснити за једна од начина исплате пензија позивом посебне телефонске линије банке за комуникацију отворену само за ову намену. При чему је дужан да наведе износ новчаних средстава који би му био исплаћен на једна од начина.Онај ко не жели да му се овако исплати пензија треба то да каже.

Исплата пензије обавља се овлашећном лицу по пуномоћју уз обавезу да се достави банци копија примерка тог пуномоћја. Пуномоћје не мора да буде оверено код надлежног органа, већ банка може сама накнадно да провери аутонтичност овог пуномоћја тако штоће позвати пензионера за кога неко подиже новац.

У циљу исплате пензија на кућну адресу банке и Пошта, дужне су да исплате пензију у износу за који се корисник определи и то истог дана када ПИО фонд пренесе новац банци. Банка је дужна да организује паковање новца и налога за исплату у три примерка и у коверте на којима уписује адресу и контакт телефон пензионера коме треба доставити новац.

Пошта ће један примерак о достављеном новцу испоручити банци као доказ да је новац стигао на праву адресу. Уколико се догоди да пензионер није затечен на адреси на којој је пријављен, надлежни у Пошти ће им оставити извештај о приспећу, а пошиљка се чува у Пошти у прописаном року.

Пошта је иначе дужна да обебзеди посебну телефонску линију на коју се морају јавити сви они који своје пензије нису добили. Ове инструкције НБС  важе и за пензионере којима пензија стиже из иностранства и то примера ради преносом новчаних износа на рачун на који се води код банке у Србији или путем чека.

Банка је дужна да даном стуапања на снагу ове инструкције комуницира с корисницима позивајући их телефоном како би сазнао на који начин желе да им се пензуија исплаћује у ванредним условима. Како би свима олакшала целу процедуру НБС је испод ове инструкције нас вом сајту дала и примерак овлашћења које се може попунити а које је неопходно како би се пензија за другог подигла.