КОРИСНИЦИМА ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ РЕШЕЊЕ ВАЖИ ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Влада Репубулике Србије донела је Закључак да се корисницима права на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и  остале накнаде по прописима у области социјалне заштите, којима право истиче до 15. марта, продужава. Даља исплата  права на основу раније донетих решења  продужава се све док  траје ванредно стање.