МИНИСТАРСТВО ПОЗИВА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ НА ОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ

Ситуација изазвана пандемијом вируса Covid19 одразила се на све сфере живота, а поготово на пословање привреде.
У заједничком интересу очувања ликвидности привреде веома је важно да, поред очувања запослености и свих других мера, сви привредни субјекти, покажу одговорно понашање у односу на привредни систем у целини.
Министарство привреде апелује на све привредне субјекте да свакако воде рачуна о свом интересу али и о интересу својих партнера у овој ситуацији и да кроз солидарност заједнички пребродимо период смањене привредне активности. Имајући у виду међусобну повезаност свих привредних субјеката, једино уколико у ланцу успемо да одржимо ликвидност свих карика, успећемо да након престанка важења ванредног стања брзо подигнемо привредну активност.
Уколико, услед примене различитих видова принудне наплате, велики број привредних субјеката буде блокиран, остане без већег дела ликвидних средстава, онемогућен да настави са радом у току или након ванредног стања, пут опоравка за целу привреду, а поготово велике системе, биће знатно дужи и тежи.
Још једном, Министарство привреде, Министарство финансија и Народна банка Србије апелују на општу солидарност учесника у привредном животу, а све у циљу превазилажења тренутне ситуације и очувања економског Система.