НАСАВАК РАДОВА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У МУКЕРОВОЈ УЛИЦИ

Данас су настављени радови на изградњи канализационе мреже на потезу од Мукерове улице до улива у фекални колектор у дужини од 500 метара. Изградњом нове мреже стичу се услови да више од 80 домаћинстава, у овом делу Мукерове улице, добије прикључак на канализациону мрежу. – Радове смо започели у лето 2018 године. Због нерешених имовинско – правних односа радови су обустављени. После великог ангажовања, успели смо да коначно решимо све проблеме и наставимо са радовима. Радове изводи ЈКП Водовод. Надамо се  да ће у што скоријем  року   целокупна примарна канализациона мрежа, у дужини од 1000 метара, бити завршена, рекао је председник општине , Никола Вучен.