НА САСТАНКУ У ПОДУНАВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ О ПОЈАЧАНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ И СКРАЋЕЊУ РАДА УГОДСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

У Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je састанак  начелника Подунавског управног округа су начелницима Одељења и шефовима Одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.
Присутни су упознали начелника Округа  о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за јануар 2020. године и Плановима рада за фебруар 2020. године.
Говорећи о безбедности у локалним самоуправама Подунавског управног округа, посебно вршњачког насиља који се пре неколико дана завршио смртним исходом у Великој Плани, и предлозима који су изнели чланови  се Савета за безбедност  општине Смедеревска Паланка на одржаној седници, начелник Округа је позвао представнике инспекцијских служби (туристичка, тржишна, санитарна, инспекција рада) да присиствују седници Савета.

Речи је било о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката где би се створили правни оквири за скраћивање радног времена свих објеката у области угоститељства и доследну примену и поштовање предметне одлуке. У наредном периоду очекује се активна улогу представника инспекцијских служби кроз координисане акције окружних подручних јединица уз учешће представника министарства унутрашњих послова, пореске управе, комуналне инспекције и других државних органа и органа јединица лoкалне самоуправе.
Начелника Подунавског управног округа, Небојша Павловић инсистирао je на примени прописа који регулишу продају алкохолних пића лицима млађим од осамнаест година, како у малопродајним објектима тако и у угоститељским објектима.

Небојша Павловић, начелник Подунавскиог управног округа заложио се да и остале локалне самоуправе Подунавског управног округа предузму сличне мере како би се вршњачко насиље свело на најмању могућу меру.