Обавештење за локалне изборе

НА ОСНОВУ ЧЛАНОВА 7. И 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛ.ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 104/09 И 99/11) И УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛ.ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 15/12) А У ВЕЗИ СА ОДЛУКОМ ПРЕДСЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ОД 31. ЈАНУАРА 2018.ГОДИНЕ, ЗАКАЗАНЕ ЗА 25. МАРТ 2018.ГОДИНЕ, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА РАДИ ПРОВЕРЕ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У ЊЕМУ.

 

БИРАЧКИ СПИСАК СЕ ИЗЛАЖЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА БРОЈ 25, ПРВИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА 218.

 

*****

ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРОВЕРУ ПОДАТАКА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТО ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ. ОВА ЛИЦА МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДА СЕ ИЗВРШЕ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ИСПРАВКЕ), УЗ ОБАВЕЗНО ПРИЛАГАЊЕ ВАЖЕЋЕ  ЛИЧНЕ КАРТЕ.

 

*****

 

УВИД И ПРОВЕРА ПОДАТАКА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ВРШИ СЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОВЕРЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ.

 

*****

 

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА.

ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ.

 

*****

 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО 15 ДАНА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА – ЗАКЉУЧНО СА 09.03.2018. ГОДИНЕ.

 

ПО ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА ПА СВЕ ДО 72 ЧАСА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА, СВЕ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ВРШИ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА ПА ДО 72 ЧАСА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА – 22. МАРТА 2018.ГОДИНЕ, ПОДНОСЕ СЕ МИНИСТАРСТВУ НЕПОСРЕДНО ИЛИ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОЈА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПОДНЕТЕ ЗАХТЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ.

 

*****

Број: 208-1/2018-01/1

У Смедеревској Паланци, 01.02.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

    Драгослав Живанчевић

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ