ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ