Одржана Конститутивна седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка

Одржана 1. седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка:

Усвојен Пословник о раду Привременог органа.

07.12.2017. године - У малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка, одржана је прва седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка. Седницом је председавао председник Привременог органа, Никола Вучен, а на дневном реду било је 7. тачака и то:

1.Доношење Пословника о раду Привременог органа Општине Смедеревска Паланка

2.Именовање секретара Привременог органа Општине Смедеревска Паланка

3. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка

4. Доношење Решења о констатовању престанка дужности председника Скупштине општине Смедеревска Паланка, заменика председника Скупштине општине Смедеревска Паланка и секретара Скупштине општине Смедеревска Паланка

5. Доношење решења о констатовању престанка дужности председника Општине Смедеревска Паланка, заменика председника Општине Смедеревска Паланка и Општинског већа Општине Смедеревска Паланка

6. Предлог Одлуке о образовању Комисије за администативна питања и радне односе

7. Предлог Одлуке о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плата и накнада председника, чланова и секретара Привременог органа Општине Смедеревска Паланка.

 

За Секретара Привременог органа Општине Смедеревска Паланка именована је Данка Богуновић.

Чланови привременог органа једногласно су усвојили свих 7. тачака које су се нашле на дневном реду.