ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА МРЕЖЕ ИНСПЕКТОРА СРБИЈЕ

23. децембар 2019. године
У Смедеревској Паланци одржана је седма седница Управног одбора мреже инспектора Србије.
Присутнима су се обратили председник општине Смедеревска Паланка, Никола Вучен и начелник Подунавског управног округа, Небојша Павловић. Они су изразили
задовољство што се ова седница одржава у Смедеревској Паланци и указали на значај постојања Мреже инспектора Србије, а посебно на значај повезивања инспектора на свим
нивоима и вршења послова инспекцијског надзора на локалном ,покрајинском и републичком нивоу

На седници, извршена је рекапитуалација активности Удружења у периоду септембар – децембар 2019 и сачињен предлог активности у наредном периоду за одржавања
Скупшине Мреже инспектора Србије и Дана инспектора.

У периоду од априла до децембра подигнута је видљивост Удружења, те у складу са задужењима на претходној седници, веб сајт и друштвене мреже Инстаграм, Твитер и Линкедин су знатно унапређени. Договорене су даље активности у вези припреме часописа Мреже након изласка четвртог
броја –након чега се наставља сопствено уређивање, писање текстова и сва потребна припрема.

Мишљење присутних чланова руководства је да садржај Информатора Мреже у даљем период садржи краће текстове са информацијама и актуелностима у инспекцијама на свим нивоима, проблемима и методама решавања. Начелно је договарано да се у делу часописа уводи пар страна који ће инспекторе приказати и у неком другом светлу (мимо инспекторске професије ) –као грађане, чланове културних и хуманитарних удружења. Истакнути су примери добре инспекцијске праксе за наведени период који су одржани у Оџацима,Чачку и Шапцу.

У складу са наведеним, размотрен је предлог упућен руководству Мреже да се обзиром на потребу едукације инспекције и чињеницу да Национална академија нема капацитете да посети велики број мањих општина у правцу формирања групе инспектора –волонтера које би могли да врше обуке по окрузима у циљу подршке и јачања капацитета, уз минимално покриће трошкова.

Донета је одлука да се настави са организованим оваквих састанака, по окрузима и општинама. На овај начин окупи се више инспекторе из мањих средина који ређе имају прилику за окупљање, едукацију, размену искустава и повезивање инспектора. Седници су присуствовали и повереници по окрузима и преседници формираних Подружница удружења.