ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Општински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној 12. марта 2020. године, у пуном саставу, једногласно је донео  закључак о образовању  стручно-оперативног  тима за праћење, сузбијање и превенцију епидемијских догађаја на подручју општине Смедревска Паланка.

Чланови стручно-оперативног тима су: др Синиша Павловић, спец. инфектологије – руководилац тима, др Снежана Златковић, епидемиолог – заменик руководиоца тима, др Ивана Ђурђевић Старовић, вршилац дужности директора Дома здравља – члан, др Никола Ристић, вршилац дужности директора Опште болнице „Стефан Високи“, члан и др Слађана Бркушанин, спец. ургенте медицине – члан.

Стручно-оперативни тим за праћење, сузбијање и превенцију епидемијских догађаја на подручју општине Смедревска Паланка пратиће епидемиолошку ситуацију на подручју општине, и о томе обавештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације, предлагаће мере у складу са запажањима на терену, и о томе информисати јавност.