Одржана 4. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка: Усвојен буџет за 2018. годину

20.12.2017. године- У малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка одржано је четврто по реду заседање Привременог органа општине Смедеревска Паланка. Седдницом је председавао Никола Вучен, а присутни су били и чланови: Иван Гајић, Миољуб Радовановић, Петар Јелић и Никола Грујић. Након усвојених измена и допуна дневног реда на коме је било четри тачке, Привремени орган Општине већином гласова од четри “за” усвојио је Одлуку о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.

Буџет за 2018. годину увећан је у односу на 2017. годину за око 10% и износи 1.198.958.271,00 динара, приходи из других извора и сопствени приходи планирани у износу од 22.806.900,00 динара и то заједно а буџетским приходима представља износ од 1.221.765.171,00 динара.

Поред Одлуке о Буџету, чланови Привременог органа усвојили су предлог Кадровског плана Општинске управе општине Смедеревска Паланка за 2018. годину, затим Одлуку о висини и начину расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и дете прворођено у Новој години где је износ који родитељи добијају повећан са око 13.000 динара на 30.000 динара.

Као последњу тачку 4. по реду заседања Привремени орган општине Смедеревска Паланка усвојио је Правилник о измени Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу катастарских општина Азања, Кусадак и Глибовац по коме је накнада за рад Комисије смањена за 50%.

У свом обраћању медијима и грађанима општине Смедеревска Паланка, председник Привременог органа Никола Вучен, истакао је да је Буџет општине Смедеревска Паланка за 2018. годину планиран на реалном основу и у складу са упутствима Министарства финансија Владе Републике Србије.

“Буџет је планиран на реалном основу и делом је развојни али и социјални. Планирали смо да средстава у износу од 69 и по милиона динара определимо за развој пољопривреде, уређење грађевинског земљишта у које спада изградња саобраћајне инфраструктуре, водоводних и канализационих линија и уређење јавних површина. Приоритети у првом кварталу 2018. године, што се тиче путне инфраструктуре су иградња пројектне документације и пута за ново гробље-Каменац, затим пројекат уређења улице Трг Хероја, Главашеве улице као и других регионалних саобраћајница у граду и локалних градских путева. Исто тако планирали смо да реализујемо обнављање сеоских путева, као и завршетак главног фекалног колектора до улице Мајора Гавриловића, као и приступање изради техничке документације за секундарну фекалну канализацију блок 1,2, 3 и радна зона Мајора Гавриловића”, истакао је Никола Вучен.

“Овим буџетом смо такође планирали средства за текуће поправке и одржавање у програму јавне расвете у износу од 3 милиона динара, које поддразумевају санирања и одржавања комплетне јавне расвете у граду и свим селима на територија наше општине”, рекао је председник Привременог органа опшштине Смедервска Паланка.