ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Смедеревска Паланка, 27. 11. 2019.

На јуче одржаној, четрдесет четвртој седници Општинског већа, утврђен је предлог ребаланса буџета општине за 2019. годину. Укупни приходи овим ребалансом, заједно са пренетим и сопственим средствима из других извора, износе 1.248.633.898 динара. На седници је утврђен предлог Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у јавном сектору општине Паланка за 2017. годину. Укупан број запослених на неодређено време је 509 што је за  167 мање од максимално утврђеног броја.Такође је утврђен и предлог кадровског плана општине,  по коме је број запослених у општинској управи 142 на неодређено време и 13 на одређено време. Ове предлоге разматраће одборници на наредној седници Скупштине општине. Чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о комуналном уређењу, Предлог Одлуке о погребној делатности, као и Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Смедеревска Паланка. На овој седници разматран је Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2019-2021. године. Због Предлога ребаланса буџета на седници су разматране измене и допуне програма пословања јавних предузећа и установа за ову годину. Прихваћени су приговори на предлог ранг-листе коју је утврдила Комисија за доделу награда ученицима и студентима  –  младим талентима.