ОДРЖАН РЕДОВНИ САСТАНАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Смедеревска Паланка, 12. децембар 2019.

Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације, на данашњем састанку којим је председавао командант Штаба, Никола Вучен –  између осталог разматрали су и усвојили Анализу достигнутог степена обучености и опремљености јединица цивилне заштите опште намене, као и стање система за јавно узбуњивање на територији општине Смедеревска Паланка. На седници Штаба констатовано је да зимска служба има довољно залиха ризле и соли за предстојећу зимску сезону, као и сву потребну механизацију за рашчишћавање снежних наноса.

Штаб је усвојио Годишњи план рада за наредну годину, који предвиђа, између осталог, прецизно идентификовање степена еколошке угрожености на подручју општине, као и израду класификације свих објеката, на основу степена сеизмичког ризика, односно опасности од земљотреса.

Чланови штаба информисани су о увођењу дигиталне платформе за интегрисано управљање ванредним ситуацијама – Dris (DisasterRiskInformationSystem), која омогућује брзо реаговање у случају поплаве, земљотреса, града, пожара или других опасности. Овај систем, на основу актуелних података,  пружа највероватнији сценарио развоја догађаја, и указује на непосредне мере које треба применити – што омогућује брзо успостављање контроле над ванредном ситуацијом. Општина Смедеревска Паланка је једна од првих општина у Србији која располаже овим системом, захваљујући сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима.

На данашњем састанку изабрани су и стручни оперативни тимови за евакуацију, збрињавање, склањање, за превенцију и уклањање последица земљотреса – чији ће задатак бити да, у случају потребе, целодневно прате развој догађаја и на основу процене ситуације предлажу и спроводе одређене мере (у складу са системом интегрисаног управљања ванредним ситуацијама) у циљу превенције или смањења опасности од катастрофа и других облика угрожености становништва у ванредним ситуацијама.