ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

  1. Воја Тодоровић
  2. Татјана Петровић Стојковић
  3. Александар Перишић
  4. Катарина Радојевић
  5. Перица Пауновић
  6. Горан Николић
  7.  др Милан Матејић