ОТВОРЕН ПОДРАЧУН ЗА ДОНАЦИЈЕ

Имајући у виду велики број позива и предлога за достављање хуманитарне помоћи и упућивања различити донација за борбу против ЦОВИД-19, Штаб за ванредне ситуације општине Смедеревска Паланка донео је закључак да се отвори наменски динарски подрачун. Рачун ће бити активан за време трајања ванредног стања проглашеног услед епидемије корона вируса и на тај рачун ће физичка и правна лица моћи да уплаћују средства донације за помоћ Општини Смедеревска Паланка у борби против вируса и отклањања последица проузрокованих новонасталом ситуацијом, за најугроженије категорије лица.

Инструкциије за уплату донације

Општина Смедеревска Паланка COVID 19
подрачун за донацију

840-5070741-27

Приликом уплате на наведени уплатне рачуне, у поље позив на број
одобрења унети: 97 13-093, са шифром плаћања 153 – за готовинске уплате,
односно 253 – за безготовинско плаћање.