О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта „ фарма за одгој пилића у коке носиље “, носиоца пројекта „Mikros-Union“ d.o.o, а која је у плану да се изгради  на кп. бр 12752 КО Селевац, Општина Смедеревска Паланка.

Обавештење за јавност о поднетом захтеву.