О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо Вас да ће се на територији Општине Смедеревска
Паланка вршити сузбијање одраслих форми комараца, запрашивањем са
земље које ће извршити „ДДД Промет“ са седиштем у Београду.

Запрашивање ће бити извршено 22.08.2018. до 24.08.2018. године у
временском интервалу од 18-22 часа. Препарат којим ће запрашивање бити
извршено је „AQUA K – OTHERINE“ које се налази у безбедносној листи
одобрен од стране Агенције за хемикалије и није штетан по здравље људи и
животиња.

Запрашивање ће обухватити градско подручје са акцентом на зелене и
водене површине.

У случају неповољних временских услова запрашивање одраслих форми
комараца биће одложено.