ПЛАН ДЕЖУРСТВА У ПУ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у ПУ „Чика Јова Змај“ направљен је план дежурства.  

СТАЛНО ДЕЖУРСТВО:  Александар Михајловић   060/3207402

                                             Гордана Јанојлић               063/267262

I смена од 8/11 часова ; II смена од 11/14 часова

I  смена од 26.03./3.04.2020.године 

                                           Мирјана Дубравац (спремачица)

                                           Марица Илић (мед.сестра васпитач)

                                           Драгана Нешић (педагог)

II смена од 26.03./3.04.2020.године 

                                          Иван Тошић (секретар)

                                          Дејан Јовичић (дипл. економиста)                                

У току дежурства обављаће се следећи послови:

Обилазак и провера објекта, спровођење основних противепидемијских мера – проветравање просторија, мере чишћеља и дезинфекције објекта и дворишта, провера стања и безбедности објекта и сви послови који захтевајузахтевају очување и безбедност објекта,

Пружање подршке деци и родитељима,

Обављање административних послова.

Дежурно особље биће на располагању  штабу за ванредне ситуације  општине Смедеревска Паланка, на основу исказаних потреба