Позив за подношење понуда за радове-одржавање и поправку јавне расвете на територији општине Смедеревска Паланка

Poziv

KONKURSNA ul.rasveta.