ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О Нацрту Статута Општине Смедеревска Паланка

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, дана 21.11.2018 године упућује ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О Нацрту Статута Општине Смедеревска Паланка

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица са територије Општине Смедеревска Паланка да дају предлоге, примедбе и сугестије на нацрт Статута Општине Смедеревска Паланка.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 23.новембра 2018 до 05. децембра 2018 године.

Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми поштом на адресу: Општинско веће Општине Смедеревска Паланка Вука Караџића бр. 25 Смедеревска Паланка, непосредно преко писарнице Општинске управе Општине Смедеревска Паланка или електронском поштом на адресу sp.predsedništvo@gmailcom

Нацрт Статута Општине Смедеревска Паланка објављен је на званичном сајту Општине www.smederevskapalanka.rs, и на огласној табли Општинске управе Општине Смедеревска Паланка.

Нацрт Статута Општине Смедеревска Паланка