ПРЕПОРУКА О ПРОЦЕДУРИ СКЛАПАЊА БРАКА ЗА ВРЕМЕ НОВОНАСТАЛЕ СИТУАЦИЈЕ (COVID – 19)

У циљу спровођења наредбе Министарства здравља којом се забрањују јавна окупљања на целој територији  Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се скупља више од сто људи, обавештавају се  сви  будући супружници који су пријавили закључење брака ван службених просторија органа, као и сви који имају намеру да закључе брак, да  се чин склапања брака мора спровести у службеним просторијама општинске управе. Препоручује се да склапању брака, осим будућих суприжника и сведока, не присуствује већи број људи.