Р О КО В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАСПИСАНИХ ЗА 25. МАРТ 2018.ГОДИНЕ

РОКОВНИК