САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа одржао је ванредну седницу дана 14. маја 2019. године са почетком у 10,00 часова на којој је разматрао Упозорење на опасност од евентуалних поплава у условима најаве великих количина падавина на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Разматрајући ову тачку дневног реда, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа донео је следеће

З А К ЉУ Ч К Е

1.Обавезују се ЈП „Србијаводе“ и водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа Подунавског управног округа да прате ситуацију на водотоцима Округа уколико водни објекти буду угрожени услед најаве великих количина падавина и предузимају све мере из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, укључујући и проглашење редовне и ванредне одбране од поплава;
2. Обавезују се водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа да обезбеде свакодневно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана у складу са Одговарајућим наредбама;
3. Обезбедити координацију са општинским односно градским штабовима за ванредне ситуације у циљу обезбеђења приправности и предузимања потребних превентивних мера;
4. О свим предузетим мерама редовно извештавати Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа и градски односно општинске штабове за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа.
5. Посебно пратити ситуацију на водотоку „Голобочки поток“ који протиче кроз територију града Смедерева и општине Велика Плана и предузимати одговарајуће мере у циљу евентуалне одбране од поплава на потезу месних заједница Сараорци и Лозовик. Кроз контакте представника града Смедерева и и општине Велика Плана предузети кораке на коначној регулацији овог водотока.
Седници су поред чланова Окружног штаба присуствовали представници Одељења за ванредне ситуације у Смедереву, Јавног предузећа „Србијаводе“ водопривредних предузећа са територије локалних самоуправа Округа, као и представници градског односно општинских штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Седници је председавао Небоша Павловић, Командант Окружног штаба и начелник Подунавског управног округа.

КОМАНДАНТ ОКРУЖНОГ ШТАБА

Небојша Павловић