СТАТУС ЕКО ШКОЛЕ И ЗЕЛЕНА ЗАСТАВА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ОЛГА МИЛОШЕВИЋ

Основна школа „Олга Милошевић“ стекла је статус „Еко-школе“ након једногодишњег
реализовања овог међународног програма. Додела међународног признања и зелене
заставе одржана је у Културном центру на Златибору, након годишњег састанка
еколошких координатора на тему “Принципи циркуларне економије у служби заштите
животне средине”. Признање, у име школе, примила је школски еколошки
координатор, Драгана Пајић..
– Основна школа “Олга Милошевић” радиће на подизању еколошке свести ученика како
би постали главна покретачка снага промена одрживог друштва, и то превасходно кроз
забаву и активно учење, рекао је директор основне школе „Олга Милошевић“, Дарко
Димитријевић.
Статус „Еко-школе“ има за циљ потврду бриге за животну средину. Обнова статуса је
на сваке две године