ТРИДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Смедеревска Паланка, 1. август 2019

На тридесет петој седници Општинског већа, којом је председавао Никола Вучен, утврђен је Предлог ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину.
– На појединим позицијама, на страни прихода, доћи ће до увећања средстава. То се пре свега односи на приходе од пореза на зараде, у износу од 70 милиона динара. Што се тиче расхода, средства су смањена на конту Скупштине општине, а треба истаћи да су средства повећана за предшколску установу „Чика Јова Змај“, у складу са законом о увећању зарада. Средства су такође повећана установама културе, у складу са пројектима које су добили од Министарства културе. Поред тих средства, додатно смо издвојили из наших извора – рекао је, по завршетку седнице, Милан Тркља, самостални саветник у Одсеку за финансије Општинске управе.
Извршење буџета за првих шест месеци ове године је задовољавајуће и износи преко 80 процената.
– За сада смо задовољни приливом средстава, односно извршењем буџета, што доказује да смо добро планирали и пројектовали средства за ову годину. Ребаланс је био неопходан, због повећања пореза на зараде – истакао је Милан Тркља.
На овој седници, чланови Већа разматрали су Извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године и извештај екстерне ревизије о завршном рачуну за прошлу, 2018. годину.
У наставку тридесет пете седнице, утврђен је Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у јавном сектору општине Смедеревска Паланка.
– Одлука Владе Србије из 2017. године о максималном броју радника на неодређено време, гласила је на број запослених од 676. Број радника је смањен на 511, остваривањем права за одлазак у пензију као и добровољним одласком запослених. Доношењем ове одлуке, ми имамо 165 радника мање од максималног броја, који је утврдила Влада Србије – истакао је председник општине, Никола Вучен.
На седници Општинског већа разматран је и предлог правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима – младим талентима.
– Прошле године смо определили два милиона динара за наше најбоље ученике, и коначно, успели смо и ове године да одвојимо средства за најбоље, иако смо и даље у тешкој финансијској ситуацији. Ове године смо повећали средства, тако да сада располажемо са 3 милиона динара. Након усвајања ове Одлуке, на седници Скупштине општине, расписаћемо конкурс и обавестити ученике, студенте и таленте, путем средстава јавног информисања, како могу да аплицирају за поменута средства. На овај начин, испуњавамо дато обећање, а то је да помогнемо нашим најбољим ученицима – рекао је председник опшитне.
На седници Општинског већа, поред осталог, разматран је Предлог оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда, а такође и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавање комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка.
Разматрани су и захтеви основних школа за ангажовање личних пратилаца за ученике, као и захтеви за доделу финансијске помоћи.
В.С.