ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На седници Скупштине општине Смедеревска Паланка потврђен је мандат одборнику владајуће већине, Бојану Павићу, уместо Радослава Симића који је на прошлој седници поднео оставку. Седници је присуствовало тридесет осам одборника.

Одборници локалног парламента усвојили су  Предлог ребаланса буџета за 2019. годину. Ребалансом буџета средства су смањена за 94.796.164 динара, па укупни приходи  износе 1.248.633.898 динара. -Буџет за ову годину пројектован је у односу на буџет из 2018. године. У 2018.години, Влада Републике Србије интервенисала је са средствима у износу од 220.664.000 динара, што у овој години нисмо имали. Зато смо морали овогодишњи буџет да прилагодимо сопственим приходима. Када је реч о утрошку средстава из општинског буџета, остало  је неискоришћено 4.706.995 динара текуће буџетске резерве. Та средства ће се користити у складу са Чланом 69, Закона о буџетском систему, што би значило усмеравање недостатка средстава на појединим економским класификацијама, објаснио је самостални стручни сарадник, Милан Тркља.    

На седници је утврђен  број запослених на неодређено време у јавном сектору општине и усвојен кадровски план Општинске управе општине Паланка. Овим планом број запослених  у Општинској управи је 142 лица на неодређено време и 13 лица на одређено време.

Одборници су усвојили и Предлог Одлуке о комуналном уређењу општине Смедеревска Паланка. Овом одлуком утврђени су услови комуналног уређења насељених места на територији општине. Комуналним објектима сматрају се грађевински објекти водоснабдевања, аутобуске и железничке станице , стајалишта, бензинске пумпе, пијаце, јавна паркиралишта, градске и сеоске депоније.Површине јавне намене су јавне саобраћајнице, јавне зелене површине, као и површеине око објеката и неизграђено грађевинско земљиште. Овом одлуком утврђено је и одржавање и заштита чистоће на јавним површинама. Донете су Одлуке о погребној делатности, о образовању Комисије за планове општине Смедеревска Паланка, као и измене и допуне Одлуке о утврђивању распореда радног времена Дома здравља. Данас је усвојен Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка, што дефинише правце деловања општине у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, конкретне мере и активности којима би се побољшао живот ромске заједнице. Због годишњег ребаланса буџета усвојене су и измене и допуне програма Јавних предузећа и установа чији је оснивач општина. На данашњој, тринаестој седници општинског парламента, разрешена је дужности в.д. директора Центра за социјални рад, Добрила Живковић, а за новог в.д. директора именован Данило Лабус.