УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Бирачки списак за подручје општине Смедеревска Паланка изложен је на увид ради провере података уписаних грађана у згради општине.

Грађани који имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка, као и интерно расељена лица која имају пријављено пребивалиште на територији општине, могу извршити увид и проверу податакау делу бирачког списка који се односи на то да ли су уписани и да ли су уписани подаци тачни. Ова лица могу захтевати да се изврше промене у бирачком списку уз важећу личну карту или важеће пријаве боравишта на увид.

Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет сраници Министартсва државне управе и локалне самоуправе укуцавањем јединственог матичног броја.

Од проглашења изборне листе, подношење захтева за промене у бирачки списак има и подносилац те изборне листе, или лице које он овласти, и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Захтеви за промену у делу бирачког списка за подручје општине Смедеревска Паланка, општинској управи могу се поднети најкасније до дана закључења бирачког списка, односно 15 дана пре дана одржавања избора, закључно са 05.06.2020. године.

По закључењу бирачког списка па све до 72 сата пре дана одржавања избора, све промене у бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе. Захтеви за промене у бирачки списак, у том периоду, подносе се министарству непосредно или управи која без одлагања поднете захтеве доставља министарству.

Бирачи на изборима за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије могу поднети захтев општинској управи да гласају према месту боравишта у земљи – изборно место гласања.

Грађани-бирачи који имају боравиште у иностраснству могу гласати према месту боравишта на основу поднетог захтева и уписа који врши општинска управа.

Упис податка у бирачки списак на основу захтева бирача, да ће гласати према месту свог боравишта, врши се од дана расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључивања бирачког списка, закључно са 30.05.2020. године. Уколико бирач у наведеном року не поднесе захтев за упис у бирачки списак према свом боравишту, моћи ће да гласа само према свом пребивалишту.