УПУТСТВО

У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Uputstvo za placanje taksi