ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Смедеревска Паланка, 12. децембар 2019.

На четрдесет и седмој седници Општинског већа утврђен је Предлог буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину, који износи 1.268.453.300 динара. Буџет за наредну годину, после дужег периода, биће развојни, односно планирана су велика улагања у  инвестиционе пројекте. У социјалном делу, буџетска средтва  повећана су за  стипендије ученицима – младим талентима, поступак финансирања вантелесне оплодње, као иа за социјално угрожено становништво.  Коначну одлуку о Предлогу  буџета за 2020. годину  даће одборници, на наредној седници Скупштине општине, која је заказана за 18. децембар.

На седници већа утврђен  је кадровски план Општинске управе за 2020. годину. Предлог Одлуке о изради Просторног плана општине,  Предлог Одлуке о изради стратешке процене утицаја просторног плана  на животну средину, као и утврђивање Предлога Одлуке о уређењу грађевинског земљишта. Предлог Одлуке о  измени Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга, предлог програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре са финасијским планом за 2020. годину, такође су утврђене на јучерашњој седници. Чланови већа  утврдили су програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине, као и Програм коришћења средстава за финансирање и унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Паланка за наредну годину. Разматрани су и Програми коришћења субвенција јавним предузећима, као и планови пословања предузећа и установа за наредну годину.