ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ НА БОЛНИЦИ “СТЕФАН ВИСОКИ”

Комисија за јевне набавке општина Смедеревска Паланка расписала је конкурс за  јавну набавку грађевинских радова на енергетској санацији фасаде главног објекта и уградњи електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице „Стефан Високи“.  

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.smederevskapalanka.rs .