Јавна расправа о предлогу Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину

На основу чл.42. ст.4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 ,103/15 и 99/16),
Општинска управа општине Смедеревска Паланка упознаје грађанство са предлогом Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.
С тим у вези заинтересовани субјекти могу доћи на Јавну расправу која ће бити одржана у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка дана 19.12.2017.године од 10 до 12 часова.

Предлог Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018.годину