ЈАВНА РАСПРАВА

У складу са одредбама Закона о буџетском систему и Статутом општине Смедеревска Паланка, ставља се на јавну расправу Нацрт Одлуке о буџету општине Смедеревска Паланка за 2020. годину. Сви заинтересовани (грађани, организације, удружења и остали) своје примедбе, предлоге и коментаре могу изнети на мејл адреси: nacrtbudzeta@smederevskapalanka.rs 

Овде можете преузети нацрт одлуке