ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Смедеревска Паланка, расписује Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини.

Сви заинтересовани субјекти, документацију могу преузети са званичне интернет странице општине Смедеревска Паланка (www.smederevskapalanka.rs) или у кабинету начелника Општинске управе.