ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Смедеревска Паланка, 9. август 2019.

На дневном реду 11. седнице Скупштине општине Смедеревска Паланка, после усвојених допуна, разматрано је 38 тачака.
На овој седници донет је Ребаланс буџета за 2019. годину, који је образложио начелник одељења за финансије у општинској управи, Драган Лисица.
Планирана средства буџета за 2019. годину износила су 1.346.335.878,00 динара и то 1.322.533.878.00 буџетских средстава и 23.802.000,00 динара средстава из сопствених прихода. Ребаланс предвиђа да укупна средства буџета буду 1.343.430.062,00 динара, односно 1.319.637.062,00 динара средстава из буџета, и 23.793.000,00 динара средстава из сопствених прихода (дакле – умањење за нешто мање од три милиона динара).
Осим поменутог, Ребаланс подразумева и другачију расподелу, тако да је више средстава усмерено у обнављање и оправку инфраструктуре, као и набакву матертијала за зимско одржавање путева.
Између осталог, одборници су усвојили Извештај о извршењу Буџета Општине Смедеревска Паланка за прву половину 2019. године. Према овом извештају, пуњење буџета је за првих шест месеци ове године остварено у износу од 82,3 процента, што потврђује да је буџет за 2019. годину у основи добро планиран.
– Окосница данашње седнице био је ребаланс буџета. Остале тачке дневног реда углавном су биле последица одлуке о ребалансу, јер сам ребаланс изискује промене, када је реч о субвенциујама, пословању, и тако даље. Мислим да је најважније то што је ребаланс прошао, до усвајања наредног буџета. Видимо да се у граду на много локација ради пуном паром, а овај ребаланс омогућује да се ти радови приводе крају, успешно и у складу са законом – рекао је после завршетка седнице, председник Скупштине општине, Петар Милић, у изјави за медије.
Одборници су усвојили и Извештај екстерне ревизије о завршном рачуну Општине, а затим и Олуку о изменама и допунама одлуке о општинској управи, и Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на наодређено време у јавном сектору општине Смедеревска Планка за 2017. годину. Према овој Одлуци – укупан број запослених на неодређено време у јавном сектору Општине је 533 лица, што је за 143 лица мање од максимално утврђеног броја запослених за Општину Смедеревска Паланка.
На данашњој седници усвојен је и Кадровски план Општинске управе за 2019. годину, на основу кога ће бити урађена нова систематизација радних места.
Одборници су донели Одлуку о успостављањеу сарадње Општине Смедеревска Паланка са градом Аншан у Нродној Републици Кини, а ова одлука биће достављена Влади Србије ради прибављања сагласности. По прибављању ове сагласности, Одлука овлашћује председника општине Смедереска Паланка да потпише споразум о сарадњи са овлашћеним представицима града Аншан, НР Кина.
Између осталог, на данашњој седници одборници су, једногласно, донели Правилник о условима за доделу награда (једнократне помоћи) ученицима и студентима – младим талентима. Средства за ову намену увећана су за милион динара у односу на прошлу годину, тако да сада износе три милиона динара, а родитељи ученика, ученици и студенти моћи ће да аплицирају за ова средства већ од понедељка, 12. августа.
– Ребаланс буџета је омогућио да се додатна средства усмере за младе таленте. То је функционисало и прошле године, али сада је износ увећан за милион динара. Већ од понедељка родитељи могу да се информишу о условима за добијање ове једнократне помоћи, јер су већ формиране комисије које ће о томе одлучивати, и утврђени критеријуми – прокоментарисао је за медије ову тачку дневног реда, председник СО, Петар Милић.
После усвајања Одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинском јавном правобранилаштву, одборници су поставили Милицу Радишевић, дипломираног правника са положеним правосудним испитом, и особу богатог професионалног искуства, за заменика општинског правобраниоца, са мандатом од пет година.
На дневном реду данашње седнице били су и измене програма пословања јавних предузећа и установа – у складу са ребалансом буџета, као и разрешења и именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа и школских одбора.