ВЕЖБА “СИСТЕМ 21” ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕТАК У ШУМИ МИКУЉА

У петак, 5. новембра, на 50 локација у Србији бити одржана вежба „Систем 2021“ у циљу приказа функционисања читавог система заштите и спасавања у случајевима ванредних догађаја.
Вежба ће бити изведена у истом тренутку на 50 локација у 24 града и 26 општина и у њој ће учествовати близу 8.000 људи, припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Цивилне заштите, Горске службе спасавања, Црвеног крста, Војске Србије, локалних јединица различитих намена. Вежба ће садржати реалан сценарио, односно оно што стварно може да се деси, са специфичностима сваке локалне заједнице у којој ће бити изведена.
Циљ, задатак, време и место одржавања за подручје Подунавског округа:
ЦИЉ ВЕЖБЕ
Увежбавање и провера оспособљености субјеката система заштите и спасавања за извршавање наменских задатака и увежбавање садејства са другим снагама и субјектима, реаговање у ванредном догађају изазваном клизиштем и пожаром и едукација грађана.
ЗАДАТАК ВЕЖБЕ
1.Узбуњивање
2. Евакуација
3. Прва помоћ
4. Збрињавање
5. Заштита од пожара
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ВЕЖБЕ
5. новембар 2021. године, од 10 до 12 часова.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА ВЕЖБЕ Смедеревска Паланка: КО Паланка 2, шума Микуља
Зграда Општинске управе
Ватрогасни дом
Дом здравља
Место збрињавања-Црвени крст
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.