ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА- 22. СЕПТЕМБАР

Данас се обележава Светски дана без аутомобила који је изабран  симболично као последњи дан Европске недеље мобилности.
Светски дан без аутомобила најбољи је повод да се укаже на неопходност промене понашања грађана у погледу редукције коришћења моторних возила, која представљају један од највећих загађивача ваздуха.
Овај дан важан за планету Земљу, који је настао у време нафтне кризе седамдесетих година прошлог века, промовише развој бициклизма и осталих немоторизованих видова превоза. Циљ је да се смањи коришћење аутомобила у градовима и да се на тај начин допринесе побољшању животне средине.
Један од главних циљева обележавања овог дана јесте подизање свести о могућности употребе алтернативних видова транспорта. Ово доприноси одрживости транспорта, поготово у градским срединама, али и смањује аерозагађење. Директна последица ових активности јесте подстицање размишљања о томе колики проблем представља аутомобилски превоз, али да ли је то заиста потребно?

Leave a Reply

Your email address will not be published.