ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О РАЦИОНАЛНОЈ ПОТРОШЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ НЕРГИЈЕ

Влада Републике Србије донела је закључак где се препоручује свим државним органима, јединицама локалне самоуправе,  јавним установама и предузећима, као и привредним друштвима чији је оснивач Република Србија да, у циљу рационалне потрошње електричне енергије, искључују, односно да не користе спољашњу декоративну расвету на зградама односно објектима које користе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.