ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ЗА ПЕРИОД 2023-2027. ГОДИНЕ

У уторак је одржан први састанак Радне групе за израду Стратегије за унапређење положаја младих. На основу Одлуке општинског већа општине Смедеревска Паланка у току је израда Стратегије за унапређење положаја младих за период 2023-2027. године. Овим стратешким документом биће успостављен основ за даљи развој и унапређење омладинске политике. Значај доношења стратегије за унапређење положаја младих је планско и дугорочно задовољење потреба младих, одређивање приоритетних праваца деловања омладинске политике, креирање иновативних подстицаја и услуга, ефикасније коришћење ресурса локалне самоуправе намењене омладинским програмима, утврђивање носиоца мера и активности од значаја за младе, успостављање институционалних механизама за учешће младих, креирање омладинске политике, посматрање младих као значајне снаге у друштву, креирање системских решења, умрежавање локалних институција и организација и других актера у циљу коришћења постојећих ресурса за спровођење омладинских активности.

Председавајућа Радном групом за израду стратегије је заменица председника општине, Ђурђина Младеновић, а потпредница је Данијела Николић, педагог,  представница образовних установа. Радну групу чине још предстваници из области здравства, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, институција културе, Одељења за локлани економски развој, Спортске организације ПОКС „Јасеница“, НВО „Амаро дром“, Тима за инклузију Рома, као и два члана представници младих.

Задатак Радне групе  је да уз учешће заинтересованих страна и на основу чињеничног стања, изради Нацрт стратегије и пратећи Акциони план за спровођење Стратегије и поднесе Скупштини општине на разматрање и усвајање до 15. децембра 2022. године. Администрастивно-техничку подршку обезбеђује Канцеларија за младе општине Смедеревска Паланка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.