ИНСПЕКЦИЈА ПОЧЕЛА КОНТРОЛУ ПОШТОВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА

Поступајући у складу са изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, комунална инспекција Општинске управе Оштине Смедеревска Паланка, јуче је у току радног времена, од 8 до 15 часова, и након тога, од 17 до 24 часа, извршила надзор над 7 супермаркета, 17 угоститељских објеката, 7 кладионица и 2 сале за организовање прослава, и није утврдила ниједну неправилност. Сви контролисани објекти радили су у складу са законом и поштовали све прописане епидемиолошке мере које се спроводе у циљу заштите становништва од корона вируса.
Општинска комунална инспекција свакодневно врши контроле поштовања прописаних мера и има одличну сардању са свим предузетницима и власницима објеката. Све прехрамбене продавнце, супермаркети, банке, агенције, имају ковид редаре, који брину о физичкој дистанци и обавезном ношењу маски оних који чекају у редовима. Комунална инспекција свакодневно обавештава седиште округа о контроли објеката и предузетим мерама у заштити од корона вируса. Извештаји се подносе сваког дана за претходни, и понедељком за целу седмицу.
Од данас, па до петка, трајаће онлајн обука за комуналне инспекторе. Обука се односи на примењивање прописа које се доносе на измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести. У складу са законом, комуналној инспекцији дата је могућност да контролише, издаје прекршајне налоге и изриче мандатне казне за непоштовање прописамих мера.

Leave a Reply

Your email address will not be published.