ИНСТРУКЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ

Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дали су инструкције  општинским управама и центрима за социјални рад у поступку остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета. и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published.