КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА

Правилник о одређивању категорије особа које могу остварити раво на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима усвојен је на последњој седници Скупштине општине.

Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места могу остварити следеће категорије особа са инвалидитетом: војни инвалиди који по основу признатог својства војног инвалида прве групе са 100 одсто војног инвалидитета, остварили право на путничко моторно возило, односно право на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког возила; цивилни инвалиди рата прве групе са 100 одсто инвалидитета, којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа; војни и цивилни инвалиди  рата од прве до четврте групе који су коначним решењем надлежног органа по основу признатог инвалидитета оставарили право на ортопедски додатак по основу оштећења доњих екстремитета; војни и цивилни инвалиди рата којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа по основу губитка вида -100% односно смањења обостраног вида -90 одсто; особе са губитком екстремитета; трајног функционалног поремећаја доњих екстремитета најмање 80 одсто; обољење бубрега који захтева трајну хемодијализу; губитак вида на оба ока -100 одсто, односно смањење обостраног вида -90 одсто; вишеструких сметњи у развоју и аутизма.  

Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима могу остварити они који, поред наведеног, имају пребивалиште на територији Општине Смедеревска Паланка, да је особа власник возила односно власник возила или корисник на основу уговора о лизингу,  брачни друг   или дете- као доказ треба приложити извод из књиге венчаних односно рођених.

Право се остварује по захтеву странке који се предаје Одељењу за друштвене делатности преко писарнице Општинске управе. Након добијеног решење, ЈКП „Гробља“ издаје налепницу за текућу календарску годину.

Паркинг карте издате пре ступања на снагу овог правилника важе до краја 2020. године.

Leave a Reply

Your email address will not be published.