КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ДОНЕЛА ПРВУ ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

У оквиру спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Смедеревска Паланка, комисија за реализацију мера донела је Прву листу директних корисника, привредних субјеката, чије пријаве испуњавају услове прописане Јавним позивом.
Комисија је утврдила привредне субјекте за мере замене спољних прозора и врата и других транспаретних елеменaта термичког омотача, постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача преме негрејаном простору, постављање тремичке изолације испод кровног покривача или таванице, замене постојећег грејача простора на чврсто гориво ефикаснијим или на био масу, уградње топлотних пумпи, замене постојеће или угрдању нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора и уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу струје за сопствене потребе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.