“МОЈА ПРВА ПЛАТА” – ИДЕАЛНА ШАНСА ЗА МЛАДЕ

Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства омладине и спорта, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије.

Циљ Програма је да се подстакне оспособљавање младих за рад као и запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова.

Послодавци који су заинтересовани за учешће у Програму објављују конкретне радне позиције (са описом послова на српском језику) на којима ће се млади оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање, уз ментора који врши надзор и пружа подршку.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, који се пријаве на Јавни позив Националне службе за запошљавање, у складу са Уредбом о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица и јавни сектор ).

Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 22.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 26.000,00 динара. Национална служба за запошљавање врши исплату средства директно лицима на оспособљавању, преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун лицима, без наплате трошкова одржавања рачуна. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом.

Поред износа који исплаћује Национална служба за запошљавање послодавци могу да исплате и додатна средства.

Оспособљавање за рад траје девет месеци.

ПОСЛОДАВЦИ

Програм ,,Моја прва плата“ даје прилику младима да стекну своја прва радна искуства, знања и вештине којима се повећавају њихове могућности за запослење, док истовремено доприноси решавању проблема недостатка стручног кадра са којим се суочавају послодавци.

Програм се обраћа друштвено одговорним послодавцима – онима који верују да младим људима треба дати шансу и који су спремни да осмисле и спроведу квалитетан план оспособљавања младих за рад на конкретним пословима.

Уколико постоје радна места (позиције) за која тешко налазите кадрове, имате повећани обим посла или планирате повећање, а потребни су вам нови кадрови, или ако желите да подмладите свој тим – прави је тренутак да се укључите у Програм „Моја прва плата”.

За више информација посетите сајт https://mojaprvaplata.gov.rs/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.