НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Посланици Народне Скупштине Републике Србије усвојили су закон о потврђивању оквирног споразума о зајму ЛД 1981 АДД л између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – зајам за финансирање јавног здравственог сектора. Зајам за Републику Србију има за циљ да допринесе континуираном унапређењу здравствених установа и технолошке инфраструктуре на примарном, секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите у Србији.
У оквиру средстава која су одобрена зајмом, обухваћена је и реконструкција Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци као и најављена изградња Здравственог центра. Сада су се стекли услови за расписивањем Јавне набавке и радови на реконструкцији паланачке болнице биће ускоро настављени.

Leave a Reply

Your email address will not be published.