НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено послове општине Смедеревска Паланка, оглашава Јавни увид у нацрту измена и допуна плана генералне регулације за Смедеревску Паланку.

Јавни увид ће трајати у периоду од 13.11.2020. до 14.12.2020. године.

Текстуални и графички део нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку биће доступан на званичном интернет сајту Општине Смедеревска Паланка (www.smederevskapalanka.rs), а пратећи графички прилози биће изложени у холу Скупштине општине Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци, ул. Вука Караџића бр. 25. Сва ближа обавештења заинтересована лица могу добити у току трајања јавног увида у канцеларији бр.214, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Примедбе на планирана решења могу се доставити искључиво у писаном облику, на писарници, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, у току јавног увида, а најкасније до 14.12.2020. године.

Јавна седница Комисије за планове Општине Смедеревска Паланка одржаће се 18.12.2020. године у Малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка са почетком у 11,00 часова.

Комисија за планове Општине Смедеревска Паланка на 3. седници Комисије одржаној 19.10.2020. године донела је Закључак о упућивању Измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку на јавни увид.

Leave a Reply

Your email address will not be published.