НОВЧАНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ ОД 16 ДО 29 ГОДИНА

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID -19 изазване вирусом SARS-CоV-2, у циљу смањивања негативних ефеката пандемије, очувања агрегатне тражњe и подстицања раста привредних активности.

Новчана помоћ у износу од по 100 евра (у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије на дан ступања на снагу овог закона) намењена је лицима од навршених 16 до навршених 29 година на дан ступања на снагу овог закона.

Пријаве за грађане којима се предложеним законским решењем утврђује право на новчану помоћ, а који су држављани са пребивалиштем у Републици Србији и поседују важећу личну карту, обављаће се електронски, путем портала Управе за трезор од 15. до 30. јануара 2022. године.

Њима ће након уношења основних личних података (ЈМБГ, број личне карте и име банке) бити заведена пријава, чији ће статус моћи да провере на порталу Управе за трезор. Уколико неко нема рачун у банци, потребно је да изабере банку у којој ће му аутоматски бити отворен наменски рачун.

Примаоцима новчане социјалне помоћи и лицима у заводу за извршење кривичних санкција, новчана помоћ ће бити уплаћена аутоматски, односно без подношења пријаве.

Leave a Reply

Your email address will not be published.