ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Општинска управа општине Смедеревска Паланка обавештава грађане да је изложен део бирачког списка за подручје општине Смедеревска Паланка ради провере података. Грађани који имају пребивалиште на територији општине, као и интерно расељена лица која имају пријављено пребивалиште на територији општине, могу извршити увид и проверу података у делу бирачког списка за подручје општине Смедеревска Паланка уз важећу личну карту.
Увид и провера у делу бирачког списка вршиће се у Општинској управи путем електронске провере у Јединствени бирачки списак. Увид може да се изврши и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе укуцавањем јединственог матичног броја грађана.
Од проглашења изборне листе, подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, и то на исти начин као и грађани.
Захтеви за промене у делу бирачког списка могу се поднети најкасније до дана закључења бирачког списка, однодно 15 дана пре дана одржавања избора, закључно са 1. 12. 2023. године.
По закључењу бирачког списка па све до 72 сата пре дана одржавања избора, закључно са 13.12.2023. године, све промене у бирачком списку вршиће Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Бирачи на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије могу поднети захтев Општинској управи да гласају према месту свог боравишта у земљи – изборно место гласања.
Бирачи који имају пребивалиште у инострнству могу гласати према месту свог боравишта на основу поднетог захтева и уписа који врши Општинска управа, ако то лице има пријављено пребивалиште на територији општине Смедеревсдка Паланка.
Упис података у бирачки списак на основу захтева бирача да ће гласати према месту свог боравишта (у земљи или иностранству), вршиће се почев од дана расписивања избора, а најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, закључно са 25.12.2023. године.
Уколико бирач у наведеном року не поднесе захтев за упис у бирачки списак према свом боравишту, моћи ће да гласа само према свом пребивалиштву.

Leave a Reply

Your email address will not be published.